27/11/06

(...)


entre parèntesis per designar que no hi ha paraules fixes, ni regles obsoletes, ni gests encasellables. per significar que hi ha espai per a tot, per a accedir i per a negar, per crèixer, per aprendre, per alimentar-se.
entre parèntesis per abraçades, per acolliments, per refugis i somriures i també per a reptes, aventures, desafiaments i caigudes en picat. per fer-me saber que hi sou i m'hi feu ser.

No hay comentarios: